Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 02.03.2021 tarih ve 54850036-000-E.37531 sayılı yazısı gereği, 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı 2. dönemi kayıt işlemleri sırasında yapılamayan ders sayımı, ders ekleme/çıkarma ve kayıtlı duruma geçirilme işlemlerinin yapılması, kayıt işlemleri sırasında ortaya çıkan kayıt hatalarının düzeltilmesi için bölümlerimizden gelecek tekliflerin Fakülte Yönetim Kurulu tarafından ele alınacağı son toplantı tarihi 15 Nisan 2021 Perşembe günü olarak belirlenmiştir.

Kayıtlarla ilgili bir diğer sorun da danışman onayı almamış öğrencilerimizle ilgilidir. Danışman onayı almamış iki grup öğrenci bulunmaktadır.

1. Kayıt ya da ders ekleme-bırakma dönemlerinden hiçbirinde danışman onayı almamış öğrencilerimiz. Bu öğrenciler katkı payı yükümlülüklerini yerine getirmiş olsalar bile kayıtsız durumdadırlar.

2. Kayıt döneminde danışman onayı alıp, ders ekleme-bırakma döneminde değişiklik yapan ancak, bunu danışmanlarına onaylattırmayan öğrencilerimiz.Bu öğrencilerin derslerine kayıt döneminde yaptıkları kayıtları geçerlidir. Ders ekleme/bırakma işlemleri sırasında var olan kayıt bilgileri üzerinde yapmış oldukları tüm değişiklikler geçersizdir.


Son Güncelleme:
16/03/2021 - 20:18