MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİPETROL ve DOĞAL GAZ MÜHENDİSLİĞİ


Araştıma Alanları

Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölümü'nde araştırma faaliyetleri genel olarak şu şekilde sınıflandırılır: Sondaj sıvılarının reolojik modellemesi, sondaj ve üretim faaliyetlerinin çevreye olan etkileri, CT ile rezervuar karakterizasyonu, jeoistatistiksel yöntemler, fraktal matematik ve yapay zeka yöntemleri, doğal gazın yeraltında depolanması, gelişmiş petrol kurtarma teknikleri, jeotermal rezervuar mühendisliği, doğal gaz hidratları, biyolojik iyileştirme, jeotermal sularda ölçekleme, rezervuar modelleme. Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölümü eğitim ve araştırma amaçlı olarak kullanılan şu laboratuvarlara sahiptir:


  • Karot Analizi ve Numune Hazırlama: Bu laboratuvarda porozite, geçirgenlik, elektriksel özellikler, sıvı doygunlukları ve kayaların kılcal basınç hesaplamaları gerçekleştirilir. Rezervuar kayası örneği çıkarma ve karotlama malzemeleri de bu laboratuvarda bulunmaktadır.


  • Basınç, Hacim, Sıcaklık (PVT): API ağırlığı, viskozite, yüzey ve ara yüzey gerilimi, pH, kırılma endeksi ve buhar basıncı gibi akışkan özelliklerinin analizi gerçekleştirilir. PVT Laboratuvarında lisansüstü seviyede hidrokarbonların basınç, hacim ve sıcaklık ilişkileri incelenir. Kabarcık ve çiğlenme noktası eğrileri, kritik sıcaklık ve basınç gibi hidrokarbon özellikleri ve sıcaklığa veya bacınca bağlı viskozite belirlenir; flaş buharlaşma analizleri yapılabilir. Çeşitli hidrokarbonların yanma ve piroliz davranışları incelenir. Petrol, doğal gaz ve ürünlerinin termal ve fiziksel özellikleri belirlenebilir.


  • Sondaj Akışkanları Test Laboratuvarı: Sondaj laboratuvarında şu deneyler gerçekleştirilebilir: Farklı bentonitlerin esneklik sınırı, filtrasyon özellikleri, katı analizi, sondaj sıvısı kirlenmesi ve özellik değişikliği, viskozite ve reoloji deneyleri. Ayrıca, sondaj sıvısı özellikleri yüksek sıcaklık ve basınç altında belirlenebilir.


  • Gelişmiş Petrol Kurtarma Laboratuvarı: Bu laboratuvar lisans ve lisansüstü seviyedeki araştırmacılar için lineer ve üç boyutlu sıvı enjeksiyon modelleri ile teçhizatlanırılmıştır. Buhar enjeksiyonu, yerinde yanma reaksiyon kinetikleri ve mikrobiyal Gelişmiş Petrol Kurtarma gibi farklı teknikler ağır petrol ve bitümlü şistler için incelenebilir. Ayrıca, CO2 yollama, polimer enjeksiyonu, surfaktan ve misel yollama gibi yöntemlerin karbonatlı kayaçlardaki farklı ham petroller için temeli ve uygulamaları incelenebilir.