MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİPETROL ve DOĞAL GAZ MÜHENDİSLİĞİ


Ders Programı

Bölüm sondaj, üretim, rezervuar, doğal gaz, geliştirilmiş petrol üretimi ve jeotermal mühendisliği alanlarında lisansüstü programlar sunmaktadır. Bir lisansüstü öğrenci adayı önceden saptanmış olan Matematik, Termodinamik/Fiziksel Kimya/Mukavemet ve Transport Fenomeni ders gruplarının her birinden en az bir ders almakla yükümlüdür. Tüm lisansüstü öğrencilerinin, programa başladıkları dönemin sonunda tez danışmanı ve tez konularını atamaları gerekmektedir.


Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Yüksek Lisans (M.S.) Programı


PETE 500 M.S. Thesis NC

PETE 590 Seminar (0-2)NC

7 seçmeli ders *

Toplam Minimum Ders Kredisi : 21

Kredili Minimum Ders Sayısı : 7

* en az ikisi bölüm içinden


Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Doktora (Ph.D.) Programı


PETE 600 Ph.D. Thesis NC

7 seçmeli ders

Toplam Minimum Ders Kredisi : 21

Kredili Minimum Ders Sayısı : 7