Üniversitelerin Alan Bazlı Yetkinlik Analizi

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından oluşturulan ve ilki 2016 yılında yayınlanan "Üniversitelerin Alan Bazlı Yetkinlik Analizi" çalışması güncellenerek yayınlanmıştır.

"Üniversitelerin Alan Bazlı Yetkinlik Analizi" çalışması Tubitak tarafından üniversitelerin araştırma alanları bazında performanslarını karşılaştırmak amacıyla gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, bir üniversitenin kendi bünyesinde araştırma faaliyeti yürüttüğü tüm araştırma alanlarından hangilerinde; görece daha yetkin olduğunun analiz edilebilmesine imkan tanımaktadır.

Bölümümüz, yayın ve atıflarla ilişkili veriler için 2014-2018; projelere ilişkin veriler için 2014-2019 dönemi baz alınarak yapılan güncel rapora göre aşağıdaki şekillerde görüldüğü üzere 1. Bölge'de yer almaktadır.

Kalite göstergeleri:

- Yayınların dünyaya görece bağıl atıf etkisi,

- Üniversitenin dünya çapında en fazla atıf alan ilk %10'luk dilime girmiş yayın sayısı,

- Akademisyenlerin araştırma verimliliği,

- Ar-Ge ve yenilik projelerinin niteliği,

- Patentler tarafından atıflanmış yayın sayısı,

- Uluslararası işbirlikleri,

- Ülkemizin/üniversitenin uluslararasılaşmasına katkısı

Hacim göstergeleri:

- Dünyadaki bilgi birikimine katkı,

- Türkiye'de o alanda akademik değer yaratan kritik kitlenin ilgili üniversitede yer alma payı,

- Ar-Ge ve yenilik proje hacmi,

- Üniversitenin ilgili alandaki Türkiye'ye görece bağıl odaklanma endeksi

Rapora aşağıdaki linkten ulaşılabilir:

https://tubitak.gov.tr/sites/default/files/18842/universitelerin_alan_bazli_yetkinlik_analizi_raporu.pdf


Son Güncelleme:
24/11/2020 - 12:40