MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİPETROL ve DOĞAL GAZ MÜHENDİSLİĞİ


Teknik Olmayan/Serbest Seçmeli Dersler

ODTÜ'deki bütün mühendislik bölümlerinin müfredatında bulunan teknik olmayan seçmeli dersler, mühendislik öğrencilerinin eğitim ve mühendislik yaşamlarında aşağıdaki hedefleri karşılamasına hizmet etmek için tasarlanmıştır.


Teknik olamayan seçmeli dersler aşagıdakileri amaçlamaktadır:


  • Onların, insancıl, sosyal ve çevresel sorumlulukların bilincinde olmasını sağlamak,
  • Mesleki karar verme süreçlerinde çok boyutlu düşünüp, çeşitli faktörleri dikkate alabilmelerini sağlamak,
  • Fen ve mühendislik dışındaki disiplinlerden geniş bir yelpazede yararlanmalarını sağlamak,
  • Mühendisleri, sektörleri dışındaki diğer profesyonellerle de sağlam iletişim kurmalarını sağlamak.