2023-2024 ders yılı 2.dönemi kayıt işlemleri sırasında yapılamayan ders sayımı, ders ekleme/çıkarma ve kayıtlı duruma geçirilme işlemlerinin yapılması, kayıt işlemleri sırasında ortaya çıkan kayıt hatalarının düzeltilmesi için bölümlerimizden gelecek tekliflerin Fakülte Yönetim Kurulu tarafından değerlendirileceği son tarihi 28 Mart 2024 olarak belirlenmiştir.

Kayıtlarla ilgili bir diğer sorun da danışman onayı almamış öğrencilerimizle ilgilidir. Danışman onayı almamış iki grup öğrenci bulunmaktadır.

1. Kayıt ya da ders ekleme-bırakma dönemlerinden hiçbirinde danışman onayı almamış öğrencilerimiz. Bu öğrenciler katkı payı yükümlülüklerini yerine getirmiş olsalar bile

kayıtsız durumdadırlar.

2. Kayıt döneminde danışman onayı alıp, ders ekleme-bırakma döneminde değişiklik yapan ancak, bunu danışmanlarına onaylattırmayan öğrencilerimiz. Bu öğrencilerin derslerine kayıt döneminde yaptıkları kayıtları geçerlidir. Ders ekleme/bırakma işlemleri sırasında var olan kayıt bilgileri üzerinde yapmış oldukları tüm değişiklikler geçersizdir.

Petroleum and Natural Gas Eng. Dep.

Middle East Technical University


Last Updated:
21/02/2024 - 16:00