2023-2024 ders yılı 1.dönemi kayıt işlemleri sırasında yapılamayan ders sayımı, ders ekleme/çıkarma ve kayıtlı duruma geçirilme işlemlerinin yapılması, kayıt işlemleri sırasında ortaya çıkan kayıt hatalarının düzeltilmesi için bölümlerimizden gelecek tekliflerin Fakülte Yönetim Kurulu tarafından değerlendirileceği son tarihi 9 Kasım 2023 olarak belirlenmiştir.

Kayıtlarla ilgili bir diğer sorun da danışman onayı almamış öğrencilerimizle ilgilidir. Danışman onayı almamış iki grup öğrenci bulunmaktadır.

1. Kayıt ya da ders ekleme-bırakma dönemlerinden hiçbirinde danışman onayı almamış öğrencilerimiz. Bu öğrenciler katkı payı yükümlülüklerini yerine getirmiş olsalar bile

kayıtsız durumdadırlar.

2. Kayıt döneminde danışman onayı alıp, ders ekleme-bırakma döneminde değişiklik yapan ancak, bunu danışmanlarına onaylattırmayan öğrencilerimiz. Bu öğrencilerin derslerine kayıt döneminde yaptıkları kayıtları geçerlidir. Ders ekleme/bırakma işlemleri sırasında var olan kayıt bilgileri üzerinde yapmış oldukları tüm değişiklikler geçersizdir.

Petroleum and Natural Gas Eng. Dep.

Middle East Technical University


Last Updated:
08/10/2023 - 23:40