2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı sonunda Bölümümüz mezun adaylarına verilecek olan akademik giysiler 6 Haziran tarihinden sonra sadece kısa süreli olarak ve resim çektirmek için ehliyet ya da nüfus cüzdanı karşılığında verilecektir.

UYARI:

Bölümümüz Mezun adaylarının akademik giysileri ile kampus içinde araç konvoyları ve gruplar halinde dolaşarak çalışma ortamını rahatsız edici davranışlardan kaçınmaları, hızlı araç kullanarak veya araçların pencerelerinden sarkarak hem kendileri hem de yayalar için tehlike oluşturmamaları konusunda özen ve dikkat göstermeleri beklenmektedir.

Petrol Ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölümü


Last Updated:
05/06/2023 - 14:19