Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen "Madencilikte İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi" (MİSGEP) özellikle madencilik sektöründe proaktif yaklaşıma dayalı iyileştirilmiş çalışma koşullarının desteklenmesi, toplumsal farkındalığın arttırılması ve tüm paydaşların konuyla ilgili bilgi seviyelerinin geliştirilmesi yoluyla daha iyi çalışma koşullarının oluşturulması amaçlanan bir projedir. 

Etkinliğin organizasyonu için 5-9 Eylül 2022 tarihlerinde üniversite temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirilen çevrimiçi koordinasyon toplantılarında, eğitim programı hakkında bilgi veren paylaşımlara bu sunumdan ulaşabilirsiniz.

Etkinliğe katılım gönüllülük esasına göre işlemekte ve hedef alınan grup özellikle yer bilimleri kapsamında olan mühendislik (maden, petrol ve doğalgaz, jeoloji, jeofizik, çevre, hidrojeoloji, harita) ve İSG lisans bölümleri (3. ve 4. sınıflar) ile meslek yüksekokullarının maden teknolojileri ve İSG bölümleri (1. ve 2. sınıflar) öğrencileridir.

Program ve proje ile ilgili iletişim:

Güray Çakmakçı

guray.cakmakci@wygprojects.com

0541 890 45 55


Last Updated:
27/09/2022 - 15:24