Değerli Öğrenciler,

1 yıl önce aşağıda belirtilen linkte bildirildiği üzere "PETE 331 Petroleum Production Engineering I" dersinin ön koşul derslerinin PETE 218, PETE 220 ve CHE 204 olarak değiştirilmesine ve bu değişikliğin 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı Güz döneminden itibaren uygulanmasına Mühendislik Fakültesi tarafından karar verilmişti. Bu sebeple, eğer bu dönem veya daha önceki dönemlerde CHE204 dersini alıp geçemeyen öğrencilerimizin önümüzdeki Güz döneminde PETE331 dersinin önkoşulunu sağlayamacakları için PETE331 dersini alamayacaklarını bildiririz.

Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölümü

Dear Students,

As announced a year ago with the link below, the Faculty of Engineering decided to change the prerequisite courses of the "PETE 331 Petroleum Production Engineering I" course to PETE 218, PETE 220 and CHE 204 and to implement this change starting from the 2024-2025 Academic Year Fall semester. For this reason, we would like to inform you that if students who have not taken or taken but failed to pass the CHE204 course this semester or in previous semesters will not be able to take the PETE331 course in the next Fall semester as they will not be able to meet the prerequisites.

Department of Petroleum and Natural Gas Engineering

Link: http://pete.metu.edu.tr/en/pete-331-petroleum-production-engineering-i-d...


Last Updated:
21/02/2024 - 16:14