12.05.2010 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti'nde Akkuyu Sahası'nda Bir Nükleer Güç Santralinin Tesisine ve İşletimine Dair İşbirliğine İlişkin Anlaşma'nın"  kapsamında, Türk vatandaşlarının ücretsiz olarak eğitilmesi ve kurulacak nükleer güç santralinin işletilmesinde istihdam edilmesi amacıyla Türkiye'deki üniversitelerde eğitim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilerin masraflarının Akkuyu Nükleer A.Ş. tarafından karşılanmak üzere, 2011 yılından itibaren yazılı ve sözlü sınavlar yapılarak Rusya'daki Mephi Üniversitesi ve Büyük Petro St. Petersburg Politeknik Üniversitesi'nde nükleer mühendislik eğitimi için gönderilmektedir.

Bu kapsamda, 2023-2024 eğitim-öğretim yılında Rusya Federasyonu Ulusal Araştırma Üniversitesi Moskova Enerji Enstitüsü'nde eğitime başlamak üzere Türkiye Cumhuriyeti üniversitelerinin 4 yıllık mühendislik, fizik ve kimya bölümlerinden lisans derecesinde mezun veya 2023 yılı içinde mezun olacak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 40 kişinin kabul edileceği belirten bu eğitime ilişkin duyuruya "http://www.akkuyu.com/rusyada-egitim" adresinden ulaşabilirsiniz.


Last Updated:
04/04/2023 - 00:17