Sabancı Üniversitesi öğretim üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Gülru Göker ve Doç. Dr. Cenk Özbay'ın yürüttüğü, TÜBİTAK 1001 programı çerçevesinde desteklenmekte olan "Türkiye'de Akıllı Kent Uygulamaları ve Gençlik: Kurumlar, Söylemler ve Deneyimler" araştırması kapsamında uygulanan "Türkiye'de Akıllı Kent Uygulamaları ve Gençlik" çevrimiçi anket çalışmasına aşağıdaki linkten katılabilirsiniz:

https://sabancimanagement.qualtrics.com/jfe/form/SV_57SgMBErnagCF7g

Anketi, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kayseri ve Konya'da ikamet etmekte olan 18-29 yaş arasında kişilerin doldurması hedeflenmektedir.

Araştırma kapsamında uygulanan bu anket, gençlerin akıllı kente dair algılarını, bu gelişmeler ile ilgili ilişkilenme biçimlerini, kent planlanmasındaki teknolojik gelişmelere dair ilgi, algı ve tutumlarını, kentin planlanması ve yönetiminde teknolojik ve dijital gelişmelerin yarattığı imkanlara dair deneyim, beklenti ve düşüncelerini ve ihtiyaçlarını tespit etmeyi amaçlamaktadır. Anket 1 ay süreyle erişime açık olacaktır.

Araştırma Sabancı Üniversitesi Araştırma Etik Kurulu tarafından onaylanmıştır.


Last Updated:
17/01/2023 - 13:35