Enformatik Enstitüsü bünyesinde "Üniversite Sıralamalarının ve Hakkında Çıkan Haberlerin Algısı ile Teknoloji Kabul Modeli (Technology Acceptance Model-TAM) Analizi" başlıklı akademik bir çalışma yürütülmektedir. Bu çalışmanın amacı Üniversite sıralamalarını ve hakkında çıkan haberleri kullanma niyetlerini ve kullanma niyetlerine etki eden faktörlerin araştırılmasına yönelik hazırlanan araştırma kapsamında veri sağlamaktır.

Bu kapsamda, öğretim üyeleri, öğrencileri ve idari yönetimi içeren bir grup kullanıcıdan 15.12.2022 tarihine kadar veri toplanması hedeflenmektedir. Katılmak isteyenler için oluşturulan anketin linki ve etik kurul kararı aşağıdadır:

https://forms.gle/MFQxJkEnzSmJeGUr7

Söz konusu araştırmayla ilgili etik kurulu kararı


Last Updated:
12/12/2022 - 10:37