Petrol mühendisliği nedir ?

Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği,

 • petrolün,
 • doğal gazın,
 • jeotermal enerjinin
 • ve yeraltı sularının

aranması, üretimi, taşınması ve kullanıma sunulması ile ilgili konular ile uğraşan mühendislik dalıdır.

Teknik olarak petrol ve doğal gaz mühendisliği, yeraltında doğal yollardan ve sonradan depolanmış enerjinin kullanıma sunulması için gerekli her türlü çalışma ile ilgilidir.

Bir petrol mühendisi ne yapar ?

 • Petrol ve doğal gazın nerede ve ne miktarda bulunduğunu saptamaya çalışır.
 • Sondaj faaliyetlerinin ekonomik, güvenli ve hızlı bir şekilde yürütülmesi için gerekli önlemleri alır ve sondaj faaliyetlerini denetler.
 • Petrol ve doğal gaz çıkarma metotlarını geliştirmek ve yenileştirmek için araştırmalar yapar.
 • Ham petrol ve doğal gazın depolanması ve nakledilmesi ile ilgili projeler hazırlar

Bir Petrol Mühendisi Ne Gibi Özellikler Taşımalı ?

 • Üst düzeyde akademik yeteneğe ve sayısal düşünme gücüne sahip,
 • Bir işi planlayıp uygulamaya koyabilen,
 • Bir konuyu derinliğine araştırma isteği duyan,
 • Tertipli ve düzenli çalışan,
 • Ayrıntılara dikkat eden,
 • İyi gözlem yapabilen ve yaratıcı kimseler olmaları gerekir

Çalışma Ortamı ve Koşulları

 • Petrol ve doğal gaz mühendisleri, görevlerini farklı koşullarda (arazide, ofiste ve laboratuvarlarda) yürütürler. Özellikle sahada çalışan mühendisler, zor koşullara karşı dayanıklı olmalıdırlar.
 • Petrol ve doğal gaz mühendisleri, jeoloji mühendisleri, maden mühendisleri, tekniker ve işçilerle işbirliği içinde çalışmak durumundadırlar. Görevleri sıklıkla seyahat etmelerini gerektirebilir.

Mezunlarımız nerelerde çalışıyor ?

 • Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO),
 • Turkish Petroleum International Company (TPIC),
 • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB),
 • Maden Tetkik Arama Enstitüsü (MTA),
 • Boru Hatları Taşımacılık AŞ. (BOTAŞ),
 • Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ),
 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)
 • Shell, BP, Güney Yıldızı vb gibi yerli ve yabancı operatör şirketlerde
 • GEOS, Middle East vb gibi servis şirketlerinde
 • Schlumberger, Baker vb gibi uluslararası  mühendislik şirketlerinde

Mezunlarımız profili


Son Güncelleme:
12/08/2020 - 14:05