Misyonumuz

ODTÜ Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü'nün misyonu, öğrencilerini, petrol mühendisliğinin temelini oluşturan konularda bilgi sahibi yapmak, petrol endüstrisi ile ilgili ulusal, uluslararası, toplumsal ve çevre konularında çözümler bulmalarını sağlamak amacıyla, yeraltı akışkan kaynakları ile ilgili mühendislik alanlarında (sondaj, üretim ve rezervuar mühendisliği ile jeotermal enerji) eğitim vermektir. Staj imkanları ile teorik eğitimin pratik uygulamalarla pekiştirilmesi ve çalışma koşullarının tanınması sağlanmaktadır.

Bu eğitimin temel başlıkları;

  • Temel fen bilimleri, mühendislik konuları
  • Petrol ve doğal gazın fiziksel ve kimyasal özellikleri
  • Petrol ve doğal gazın içinde bulunduğu kayaç özellikleri
  • Petrol ve doğal gazın yer altından çıkarılması (sondaj + üretim)
  • Petrol ve doğal gaz rezervinin en ekonomik ve verimli şartlarda işletilmesini ve yönetilmesini kapsamaktadır

Misyonumuz belirlenirken

  • Yeraltındaki akışkan kaynaklarının etkili biçimde üretilmesi
  • Bilgi ve teknolojideki gelişmelerin takip edilmesi
  • Petrol endüstrisi ile ilgili konularda ( ulusal, uluslararası, çevresel ve sosyal) yaratıcı çözümler bulunması

amaçlanmıştır.

Programın eğitim amaçları

Öğrenci çıktıları