Son Güncelleme:
27/12/2020 - 15:15

1. Temel matematik ve fizik bilimleri konusunda profesyonel mühendislik derecesine düzeyinde bilgi sahibi olmak.

2. Petrol Mühendisliği'nin üç ana dalından olan rezervuar mühendisliği, üretim mühendisliği ve sondaj mühendisliğinden herhangi birinde petrol mühendisliği seviyesinde bilgi sahibi olmak.

3. Sahip olduğu temel mühendislik ve petrol mühendisliği bilgilerini uygulayabileceği, analiz edebileceği ve değerlendirebileceği eleştirel bir muhakeme düzeyine ulaşmak.

4. Karşılaşabileceği olası problemleri tanımak ve tasvir etmek için yeterli bilgiye sahip olmak ve bu problemlerin üstesinden gelmek için stratejiler geliştirme becerisine sahip olmak.

5. Possessing of reaching to new information, interpretation of that information and self-perpetuation ability that is required by their ever-growing, changing job and by disciplinary and interdisciplinary studies in which they can be included.

6. Öğrenimleri sırasında edindikleri güçlü temel mühendislik bilgileri ile sürekli öğrenme alışkanlığı ile kendini sürekli kılma.

7. Kendi kendine çalışabilmek için profesyonel yetkinlikte olmanın yanı sıra bir ekiple uyum içinde çalışma becerisine sahip olmak.

8. Bireysel olarak veya bir ekibin üyesi olarak sorumluluk almak, bir görev verildiğinde veya gerektiğinde yönlendirmek ve yönlendirmek için gerekli niteliklere sahip olmak.

9. Kazanılan zanaat bilgisi ve deneyimini başkalarıyla paylaşmanın ve bu bilgi ve tecrübeyi aktif olarak paylaşmak için iletişim yöntem ve araçlarını kullanmanın gerekliliği bilincine sahip olmak.

10. Mesleki sorunların çözümünde sadece mesleki not ve kazançlarlı değil, toplum ve çevreyi de göz önünde bulundurmak

11. Hem mesleki hem de sosyal yaşamda etik değerlere ve davranış kurallarına dikkat etmek.

12. Karşılaşılan sorunları sadece mühendislik açısından değil, sosyal, çevresel ve etik açıdan da değerlendirmek ve bu kriterler dikkate alınarak gerçekçi çözümler aramak ve uygulamak.