Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği, petrolün, doğal gazın, jeotermal enerjinin ve yeraltı sularının aranması, üretimi, taşınması ve kullanıma sunulması ile ilgili konular ile uğraşır. Teknik olarak petrol ve doğalgaz mühendisliği, yeraltında doğal yollardan ve sonradan depolanmış enerjinin kullanıma sunulması için gerekli her türlü çalışma ile ilgilidir. Sahada faaliyet gösteren bir petrol ve doğalgaz mühendisi, mühendislik bilgisinin yanı sıra çalıştığı çevreyi ve kültürel ortamı, işinin gerektirdiği politik ve yasal kavramları bilmek zorundadır. Hızla gelişen petrol ve doğalgaz endüstrisi sondaj, kuyu tamamlama, kuyu testleri, üretim teknikleri, üretimi arttırma yöntemleri, rezervuar modelleme, faz davranışları ve termodinamik, çok fazlı akış, kuyu çatlatma, kuyu logları ve analizi, doğalgazın yer altında depolanması, rezervuar tanımlama, yatay kuyular, açık deniz teknolojisi, akışkanların gözenekli ortamda aktığı ve enerji kaynaklarının açılan kuyular ile üretildiği her konuda iyi yetişmiş profesyonel mühendislere ihtiyaç duymaktadır.

Bağlı Dersler

Dersler

Dosyalar ve Önemli Linkler

Müfredat