Araştıma Alanları ve Laboratuvarlar

Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölümü'nde araştırma faaliyetleri genel olarak şu şekilde sınıflandırılır: Sondaj sıvılarının reolojik modellemesi, sondaj ve üretim faaliyetlerinin çevreye olan etkileri, CT ile rezervuar karakterizasyonu, jeoistatistiksel yöntemler, fraktal matematik ve yapay zeka yöntemleri, doğal gazın yeraltında depolanması, gelişmiş petrol kurtarma teknikleri, jeotermal rezervuar mühendisliği, doğal gaz hidratları, biyolojik iyileştirme, jeotermal sularda ölçekleme, rezervuar modelleme. Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölümü eğitim ve araştırma amaçlı olarak kullanılan şu laboratuvarlara sahiptir:

Karot Analizi ve Numune Hazırlama

Basınç, Hacim, Sıcaklık (PVT)

Sondaj Akışkanları ve Test Laboratuvarları

Gelişmiş Petrol Kurtarma Laboratuvarı