Basınç, Hacim, Sıcaklık (PVT)

API ağırlığı, viskozite, yüzey ve ara yüzey gerilimi, pH, kırılma endeksi ve buhar basıncı gibi akışkan özelliklerinin analizi gerçekleştirilir. PVT Laboratuvarında lisansüstü seviyede hidrokarbonların basınç, hacim ve sıcaklık ilişkileri incelenir. Kabarcık ve çiğlenme noktası eğrileri, kritik sıcaklık ve basınç gibi hidrokarbon özellikleri ve sıcaklığa veya bacınca bağlı viskozite belirlenir; flaş buharlaşma analizleri yapılabilir. Çeşitli hidrokarbonların yanma ve piroliz davranışları incelenir. Petrol, doğal gaz ve ürünlerinin termal ve fiziksel özellikleri belirlenebilir.