Gelişmiş Petrol Kurtarma Laboratuvarı

Bu laboratuvar lisans ve lisansüstü seviyedeki araştırmacılar için lineer ve üç boyutlu sıvı enjeksiyon modelleri ile teçhizatlanırılmıştır. Buhar enjeksiyonu, yerinde yanma reaksiyon kinetikleri ve mikrobiyal Gelişmiş Petrol Kurtarma gibi farklı teknikler ağır petrol ve bitümlü şistler için incelenebilir. Ayrıca, CO2 yollama, polimer enjeksiyonu, surfaktan ve misel yollama gibi yöntemlerin karbonatlı kayaçlardaki farklı ham petroller için temeli ve uygulamaları incelenebilir.