Bilimsel ve Akademik Projeler

Bölümümüz, ilgili alanlarda bilimsel araştırma yapma konusunda oldukça aktiftir. ODTÜ PETE bu projelerde bazen ana oyuncu bazen de yardımcı olarak yer almaktadır. Yine de bu projelerde bölümümüzün rolü ve katkıları önemlidir.

Bu projeler farklı kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmektedir.  Örneğin, ENOS ve GECO Avrupa Birliği tarafından  Ufuk 2020 hedefi doğrultusunda desteklenmektedir.. Succeed ve Ecobase ise  TUBITAK tarafından kabul edilmiş ve destek almış projelerdendir.