Stajlar Hakkında Genel Bilgi

ODTÜ PETE lisans programında iki staj bulunmaktadır. Bu staj aktiviteleri için geçerli olan kurallar ve prosedürler aşağıda verilmektedir:

Staj için kendinize uygun bir yer bulmalısınız. Bu tamamen sizin sorumluluğunuzdadır. Ancak bazı firmalar departman ile firmalar arası yazışmaların ardından bölümümüzden gelen öğrenciler için kontenjan ayırmaktadır. Kontenjanlar firmalar tarafından belirlenir ve başvuran öğrencilerin genel not ortalamaları dikkate alınarak bölüm tarafından dağıtılır. Bu kotaların genellikle sınırlı olduğunu unutmayın. Dönem boyunca kontenjan ve başvuru süresi hakkında bilgilendirileceksiniz.

Gitmeden Önce

1. Staj asgari 20 iş günü olmalıdır.

2. Staj yerinin kesinleştirilmesinden sonra, staja başlamanızdan en erken son 20 gün ve en geç 10 gün öncesinde, linkteki Excel dosyasını doldurup epostanıza ekleyerek pete@metu.edu.tr <mailto:pete@metu.edu.tr> mail adresine iletmeniz gerekmektedir. Bu işlem staja gitmenize 20 günden fazla süre varsa yapılmamalı ve son 20 gün beklenmelidir. Bu işlem sadece Türkiye'de yapılacak stajlar için gereklidir.

3. Staja gitmeden önce sigorta beyannamesinin şahsi e-devlet hesapları üzerinden alınması gereklidir. Bu belge, staj yapılacak işyerine öğrenci tarafından verilecektir (Yukarıdaki adım tamamlanmadığı takdirde bu belgeyi alamazsınız).

4. Staj defterlerinizi https://muhfd.metu.edu.tr/en/about-internship siteden indirip gerekli alanları doldurarak ve resminizi yapıştırarak staja giderken yanınıza almanız gerekmektedir. Kitapçığı almadan önce isminizi yazmalı ve listeyi imzalamalısınız. Resimler ilk sayfaya ve 3. (Türkiye içi) veya 4. (Türkiye dışı) sayfaya yapıştırılacaktır.

5. Ayrıca, üniversitemizin staj yapacak olan öğrencilerimizin sigorta işlemlerini yapan ve takip eden birim tarafından iletilen aşağıdaki hususlara da riayet edilmelidir.

          i. SGK işe giriş ve işten çıkış bildirgeleri düzenlendikten sonra öğrenciler tarafından E-devlet hesapları üzerinden SGK uygulamasından sorgulanabilmekte ve indirilebilmektedir.

          ii. SGK bildirimleri haftalık yapılmaktadır. Sistemde tanınan yasal süre (staj başlangıç tarihi) öncesinde düzeltme veya iptal işlemi yapılabilmektedir. Yasal süresi (staj başlama tarihi) sonrasındaki iptal veya değişiklik işlemeleri yapılamamaktadır.

          iii. İki staj yapmak durumunda olan öğrencilerin iki stajı arasında en az 1 gün boşluk olmalıdır.

          iv. Aynı gün ve geçmişe yönelik SGK bildirimleri ile yasal süreleri içinde yapılmayan bildirimler idari para cezasına sebep olmaktadır. Bu nedenle stajyer öğrenci bilgi formları ileri tarihli olarak önceden iletilmelidir.

          v. İŞKUR-YÖK-Devlet Katkısı uygulaması için iletilecek olan katkı formlarının uygulamaya uygunluğu ve bilgileri kontrol edilerek, staj süresi sonunda öğrencinin ücret ödemesini aldığı teyit edilerek iletilmelidir.

          vi. Üniversitemiz Bölüm veya Birimlerinde Kısmi Zamanlı Öğrenci olarak çalışan öğrencilerin stajları için çalıştıkları görevlerinden ayrılmaları gerekmektedir.

          vii. Uzun süreli yapılacak olan stajlar için Staj
Koordinatörlüğü veya Bölüm Başkanlığı bilgilendirilmelidir.

Staj Sırasında

6. Fotoğraf çekin, günlük tutun ve notlar alın.

7. Her çalışma haftası için çalışmalarınızı özetleyeceğiniz Staj Özetini haftalık olarak doldurun. Bu rapor yetkili mühendis tarafından kontrol edilmeli ve imzalanmalıdır.

8. Firmadan kitapçığın 3. sayfasını departmanımıza göndermesini veya yanınızda imzalı / kaşeli kapalı bir zarf içinde iletmesini isteyin. Staj Özetleri da aynı şekilde teslim edilmelidir.

9. Ayrıca firmadan Yaz Stajı Değerlendirme Formunun yetkili mühendis tarafından doldurulup imzalatılıp ve notlandırılıktan sonra departmanımıza göndermesini veya yanınızda imzalı / kaşeli kapalı bir zarf içinde iletmesini isteyin.

Döndükten Sonra

10. Bir sonraki dönemin başında uygun derse (PETE300 veya PETE400) kaydolun. Bir öğrenci, stajından sonraki 2 (iki) yarıyılda staj dersine kaydolmazsa, staj geçersiz (U) sayılır ve tekrar edilmesi gereklidir.

11. Rapor teslimi için yapılan duyuruları kontrol edin.

12. Dönem bitiminden önce notlarınızın ve Staj Özetinizin bölüme ulaşıp ulaşmadığını sekreterlikten kontrol etmeyi unutmayın.

13. Duyuruları takip edin ve staj raporlarınızı buna göre sorumlu araştırma görevlisine gönderin. Staj raporlarınızı yazarken staj raporu formatını kullanmalısınız

Uygun Staj Firmaları

Olası yaz stajı şirketlerinin listesini ekteki dosyada bulabilirsiniz.Eğer listedekiler haricinde bir firma bulduysanız uygunluğu için bölüme danışmanız gerekir.

2021 Staj Seferberliği

27/10/2020 tarihli 31287 sayılı (mükerrer) Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Kararı olarak yayımlanarak yürürlüğe giren "2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nın 571.2 sayılı tedbirine istinaden 2021 yılından itibaren üniversite öğrencilerinin staj başvuruları Staj Seferberliği Projesi Kapsamında Kariyer Kapısı üzerinden alınacaktır.

İlanları https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden takip edip başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz