Stajlar Hakkında Genel Bilgi

ODTÜ PETE lisans programında iki staj bulunmaktadır. Bu staj aktiviteleri için geçerli olan kurallar ve prosedürler aşağıda verilmektedir:

Staj için kendinize uygun bir yer bulmalısınız. Bu tamamen sizin sorumluluğunuzdadır. Ancak bazı firmalar departman ile firmalar arası yazışmaların ardından bölümümüzden gelen öğrenciler için kontenjan ayırmaktadır. Kontenjanlar firmalar tarafından belirlenir ve başvuran öğrencilerin genel not ortalamaları dikkate alınarak bölüm tarafından dağıtılır. Bu kotaların genellikle sınırlı olduğunu unutmayın. Dönem boyunca kontenjan ve başvuru süresi hakkında bilgilendirileceksiniz.

Gitmeden Önce

1.Staj asgari 20 iş günü olmalıdır.

2.Staja gitmeden en az 10 gün önce (sadece Türkiye'deki yerler için gereklidir), Excel dosyasını ekleyerek pete@metu.edu.tr mail adresine iletmeniz gerekmektedir.

3.Staj defterlerinizi https://muhfd.metu.edu.tr/en/about-internship siteden indirip gerekli alanları doldurarak ve resminizi yapıştırarak staja giderken yanınıza almanız gerekmektedir. Kitapçığı almadan önce isminizi yazmalı ve listeyi imzalamalısınız. Resimler ilk sayfaya ve 3. (Türkiye içi) / 4. (Türkiye dışı) sayfaya yapıştırılacaktır.

4.Staja gitmeden önce sigorta beyannamesini almayı unutmayın. Sigorta beyannamesi şirkete sunulmalıdır. Yalnızca 2 numaralı adımı tamamladıysanız kullanılabilir olacağını unutmayın.

Staj Sırasında

5.Fotoğraf çekin, günlük tutun ve notlar alın.

6.Her çalışma haftası için çalışmalarınızı özetleyeceğiniz Staj Özetini haftalık olarak doldurun. Bu rapor yetkili mühendis tarafından kontrol edilmeli ve imzalanmalıdır.

7.Firmadan kitapçığın 3. sayfasını departmanımıza göndermesini veya yanınızda imzalı / kaşeli kapalı bir zarf içinde iletmesini isteyin. Staj Özetleri da aynı şekilde teslim edilmelidir.

8.Ayrıca firmadan Yaz Stajı Değerlendirme Formunun yetkili mühendis tarafından doldurulup imzalatılıp ve notlandırılıktan sonra departmanımıza göndermesini veya yanınızda imzalı / kaşeli kapalı bir zarf içinde iletmesini isteyin.

Döndükten Sonra

9.Bir sonraki dönemin başında uygun derse (PETE300 veya PETE400) kaydolun. Bir öğrenci, stajından sonraki 2 (iki) yarıyılda staj dersine kaydolmazsa, staj geçersiz (U) sayılır ve tekrar edilmesi gereklidir.

10.Rapor teslimi için yapılan duyuruları kontrol edin.

11.Dönem bitiminden önce notlarınızın ve Staj Özetinizin bölüme ulaşıp ulaşmadığını sekreterlikten kontrol etmeyi unutmayın.

12.Duyuruları takip edin ve staj raporlarınızı buna göre sorumlu araştırma görevlisine gönderin. Staj raporlarınızı yazarken staj raporu formatını kullanmalısınız

Uygun Staj Firmaları

Olası yaz stajı şirketlerinin listesini ekteki dosyada bulabilirsiniz.Eğer listedekiler haricinde bir firma bulduysanız uygunluğu için bölüme danışmanız gerekir.

2021 Staj Seferberliği

27/10/2020 tarihli 31287 sayılı (mükerrer) Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Kararı olarak yayımlanarak yürürlüğe giren "2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nın 571.2 sayılı tedbirine istinaden 2021 yılından itibaren üniversite öğrencilerinin staj başvuruları Staj Seferberliği Projesi Kapsamında Kariyer Kapısı üzerinden alınacaktır.

İlanları https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresi üzerinden takip edip başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz