Covid-19 pandemi döneminde alınan kararlar gereği İngilizce Yeterlik Eşdeğerlik Tablosuna eklenen TOEFL-IBT Special Home Edition sınavı, YDYO'nun son yaptığı düzenleme sonucunda, 15.04.2022 tarihi ve sonrasında üniversitemizin lisans ve lisansüstü programlarına kabul için kullanılan alternatif sınavlardan biri olma geçerliliğini yitirmiştir. 

TOEFL-IBT Special Home Edition sınavı için 15.04.2022 tarihinden önce sınava girmiş adayların sınav sonuçları bu tarihten iki yıl öncesine kadar geçerli olacaktır.


Son Güncelleme:
18/04/2022 - 11:54