Orta Doğu Teknik Üniversitesi Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölümü için 30 Kasım 2020 tarih ve 31320 Sayılı Resmî Gazetede ilân edilen BİR adet Araştırma Görevlisi kadrosuna (Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği) BİR aday başvurusu kabul edilen adaylar 22 Aralık 2020 Salı günü saat 11:00'de yapılan Giriş Sınavına katılmıştır.

Mühendislik Fakültesi Dekanlığı'nca seçilen Giriş Sınavı Jürisi'nin yapmış olduğu değerlendirmeler sonucu aday O*** C*** (13*******04) Giriş Sınavı Jürisi tarafından BAŞARILI bulunmuş ve gereği için ilgili makamlara bildirilmesi kararlaştırılmıştır.

Giriş sınavına alınan adayların başvuru sonucu ektedir.


Son Güncelleme:
25/12/2020 - 15:40