Lisansüstü Öğrencilerimizin Dikkatine

1. 2022-2023 I. dönemi için kayıt olup olmadığınızı kontrol ediniz.

2. Yönetmeliğe uygun olmayan işlemler yapmamanız için kayıtlı olduğunuz programın müfredatını, kayıt kurallarını ve üniversitemiz lisansüstü eğitim yönetmeliğini bilmeniz çok önemlidir. Kurallar ve yönetmeliklere uyulmaması telafisi mümkün olmayan sorunlara neden olabilir.

3. Ders kayıtlarından sonra add-drop tarihlerinde yapılan tüm değişikliklerden sonra danışmanın onay vermesi gerekmektedir.

4. Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin 4 dönemde kredili ve kredisiz bütün derslerini tamamlaması gerekmektedir (500, 600, 800 ve 900 kodlu dersler bu kapsamın dışındadır. Bu dersler mezuniyete kadar devam eder). Dönem sayısını ve müfredata göre eksik dersiniz olup olmadığını kontrol ediniz.

5. "Replace" yapmanız gereken dersler varsa kayıtlar sırasında yapılması zorunludur.

6. Programınızın zorunlu derslerini tamamlamanız gerekmektedir. Zorunlu dersten muafiyet yapılamamaktadır.

7. Ders alma dönemi (ilk dört dönem) biten öğrenciler sadece NI statüsünde ders alabilirler.

8. Yüksek lisans öğrencisi iseniz 500 ve 800 kodlu, doktora öğrencisi iseniz 600 ve 900 kodlu dersleri doğru ders ve şube (section) numarası ile eklediğinizden emin olunuz.

9. Almış olduğunuz derslerin kategorilerine lütfen dikkat ediniz. EABD'niz müfredatına göre mecburi ve seçmeli derslerin doğru kategorilerde alınması gereklidir. Yanlış kategoride alınan, özellikle yanlışlıkla NI kategorisinde, dersler mezuniyet sırasında önemli sorunlara neden olabilmektedir. Lütfen harf notu belli olan bir dersin kategorisinin değiştirilemeyeceğini hatırlayınız.

10. Yüksek lisans ve doktora eğitiminiz boyunca bir kere "Araştırma Etiği ve Metodu" dersi ve EABD müfredatında belirtilen sayıda seminer dersini aldığınızdan emin olunuz.

11. Doktora yeterlilik sınavlarına girebilmek için ders yükünün tamamlanmış olması gerektiğini ve ders alma dönemi bittikten sonra ders alınamayacağını (doktora komitesinin belirleyeceği geçme koşulu ders (NI statüsünde alınabilir) hariç) hatırlayınız.

Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölüm Başkanlığı                                     


Son Güncelleme:
26/09/2022 - 12:19