Petrol Mühendisleri Odasının organizasyonu ile Kimray Gemini şirketi tarafıdan Petrol ve Gaz Kontrol Ekipmanları ve Üretim Uygulamaları hakkında 26 Eylül günü bir seminer verilecektir. Seminer afişi ektedir.

Saygılarımızla bilgilerinize sunulur.

Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölümü


Son Güncelleme:
21/09/2023 - 16:35