SPE Türkiye 2023 Öğrenci Bildiri Yarışması, Türkiye 21. Uluslararası Petrol ve Doğal Gaz Kongre ve Sergisi (IPETGAS 2023) kapsamında 27-29 Eylül 2023 tarihleri arasında Ankara'da düzenlenecektir.

Yarışma, Lisans ve Lisansüstü olmak üzere iki ayrı kısımda düzenlenecektir. Herhangi bir kısımda 3’ten az başvuru olması durumunda, o kısım iptal edilecektir. Süre nedeniyle yarışmaya toplamda 5 öğrenci katılabilecektir. Başvuruların fazla olması durumunda, yarışma hakem heyeti bildiri özlerini değerlendirerek yarışan sayısını 5’e indirecektir.

Bildirilerin petrol, doğal gaz ve jeotermal mühendisliği ile ilgili ve İngilizce yazılmış olması gerekmektedir. Bildirilerin daha önce bir SPE sempozyumunda sunulması veya bir dergide yayımlanması için kabul edilmemiş olması gerekmektedir.

Yarışmaya mevcut öğrencilerimiz ile SPE Türkiye 2020 Öğrenci Bildiri Yarışması’ndan sonra mezun olan öğrencilerimiz katılabilecektir. Yarışmaya katılacak öğrencilerimizin, bildiri özlerini 30 Haziran 2023 tarihine kadar https://www.ipetgas.org/ web sitesine yüklemeleri gerekmektedir.

Yarışma salonunda bir bilgisayar ve projektör hazır bulunacaktır. Öğrenciler, 15 dakikalık sürede bildirilerini İngilizce sunacaklar ve jüri üyelerinin sorularına cevap vermek için 5 dakika daha süre kullanabileceklerdir.

Yarışma sonrası hakem heyetinin puanlamaları sonucu ilk 3’e giren öğrencilerimize para ödülü verilecektir. Yarışmaya Ankara dışından katılacak olan öğrencilerin ulaşım giderlerinin 500 TL’si ile METU NCC’den katılacakların ulaşım giderlerinin 1000 TL’si, SPE Türkiye tarafından karşılanacaktır.


Son Güncelleme:
13/04/2023 - 14:02