Son Güncelleme:
31/05/2022 - 17:40

Başvuru Kriterleri

DERECE ODTÜ IYS ALES LISANS GNO Y. LISANS GNO AÇIKLAMALAR
Yüksek Lisans 65 70 2.40 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11
Doktora 65 75 2.80 3.25 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13

AÇIKLAMALAR

1. Tüm adaylar bir bitirme sınav (ALES/GRE) sonucu sunmalıdır.

2ALES için sayısal skor, GRE için Quantitative skor değerIendirilir. (ALES-GRE [Eski & Yeni] Dönüşüm Tablosu)

3. Tüm adayların geçerli ve kabul edilebilir bir İngilizce yeterlik sınav sunması gereklidir. Kabul edilebilir testler, puanlar ve eşdeğer tabloları Fen Bilimleri Enstitüsü web sayfasında ilan edilmiştir. (İngilizce Yeterlik Eşdeğerlik Tablosu) 

4. İki (2) referans mektubu gereklidir.

5. Niyet mektubu doldurulması gerekir. (Online başvuruda doldurulur)

6. Aşağıda verilen hesaplama yöntemine göre yapılan sıralamaya ve öğretim üyelerinin tez danışmanlığı yapabileceği öğrenci sayılarına göre belirlenen adaylar bilimsel değerIendirme amaçlı yazılı ve/veya sözlü sınava alınır.

7. Yüksek Lisans Adayları (Ön Değerlendirme): %40 ALES/GRE (ya da eşdeğer geçerli bir bitirme sınavı) + %40 Genel Mezuniyet Notu (Lisans) + %20 İngilizce Sınav Notu.

8. Doktora Adayları (Ön Değerlendirme): %40 ALES/GRE (ya da eşdeğer geçerli bir bitirme sınavı) + %40 Genel Mezuniyet Notu (Lisans ve Yüksek Lisans ortalaması) + %20 İngilizce Sınav Notu.

9. Yazılı ve/veya sözlü sınava katılmayanlar red edilir.

10. Yapılan yazılı ve/veya sözlü sınav sonrası kabul edilecek öğrenciler, öğretim üyelerinin tez danışmanlığı yapabileceği öğrenci sayılarına ve aşağıda hesaplama yöntemi açıklanan değerIendirme puanına göre belirlenir.

11. Yüksek Lisans Adayları (Son Değerlendirme): %25 Lisans Genel Not Ortalaması + %25 ALES/GRE (ya da eşdeğer geçerli bir bitirme sınavı) + %10 Geçerli İngilizce Sınav Notu + %40 Mülakat ve Bilimsel değerlendirme

12Doktora Adayları (Son Değerlendirme): %15 Lisans Genel Not Ortalaması + %20 Yüksek Lisans Genel Not Ortalaması + %20 ALES/GRE (ya da eşdeğer geçerli bir bitirme sınavı) + %5 Geçerli İngilizce Sınava Notu + %40 Mülakat ve Bilimsel değerlendirme

13. Doktora programı başvurularında hem lisans hem yüksek lisans not çizelgeleri gereklidir.

Başvuru tarihleri her sene değişmekte olup fen bilimleri enstitüsü resmi web sayfasında detaylı bilgilerle beraber bulunabilir.