Son Güncelleme:
04/10/2023 - 11:36

Müfredat

Bölüm sondaj, üretim, rezervuar, doğal gaz, geliştirilmiş petrol üretimi ve jeotermal mühendisliği alanlarında lisansüstü programlar sunmaktadır. Bir lisansüstü öğrenci adayı önceden saptanmış olan Matematik, Termodinamik/Fiziksel Kimya/Mukavemet ve Transport Fenomeni ders gruplarının her birinden en az bir ders almakla yükümlüdür. Tüm lisansüstü öğrencilerinin, programa başladıkları dönemin sonunda tez danışmanı ve tez konularını atamaları gerekmektedir.

Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Yüksek Lisans (M.S.) Programı

Toplam Minimum Ders Kredisi : 21

Kredili Minimum Ders Sayısı : 7

* en az 2 ders PETE kodlu olmalı

* en az 2 ders bölüm dışından alınmalı (PETE 556 & PETE 557 dersleri bölüm dışı olarak değerlendirilir)

Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Doktora (Ph.D.) Programı

Toplam Minimum Ders Kredisi : 21

Kredili Minimum Ders Sayısı : 7

* Yüksek Lisans Programında alınmamış ise zorunludur.

** en az 2 ders PETE kodlu olmalı

** en az 3 ders bölüm dışından alınmalı ((PETE 556 & PETE 557 dersleri bölüm dışı olarak değerlendirilir)

Matematik/ İstatistik/ Modelleme grubundaki bazı dersler

Course Code Course Name
AE501 ADVANCED MATHEMATICS FOR ENGINEERS I
CE530 MODELLING IN STATISTICAL HYDROLOGY
CE575 SEDIMENT TRANSPORT I
CE7015 SOFT COMPUTING METHODS FOR WATER RESOURCES MANAGEMENT
ME510 NUMERICAL METHODS IN ME II
ME521 ANALYTICAL METHODS IN ENGINEERING I
ME533 COMPUTER-AIDED DESIGN (CAD)
ME710 HIGHER ORDER NUMERICAL METHODS FOR PARTIAL DIFFERENTIAL EQNS
CENG540 PROGRAMMING LANGUAGES
CENG561 ARTIFICIAL INTELLIGENCE
CENG562 MACHINE LEARNING
CENG574 STATISTICAL DATA ANALYSIS
CENG783 DEEP LEARNING
CHE521 ADVANCED FLUID FLOW
CHE550 CHEMICAL ENGINEERING MATHEMATICS
ES501 ANALYTICAL METHODS IN ENGINEERING II
GEOE517 ADVANCED GEOSTATISTICS
MATH581 NUMERICAL ANALYSIS
MATH587 ORDINARY DIFFERENTIAL EQUATIONS
MATH677 NUMERICAL METHODS IN ORDINARY DIFFERENTIAL EQUATIONS
PETE557 ANALYSIS OF POROUS MEDIA FLOW EQUATIONS II
PETE507 NUMERICAL RESERVOIR SIMULATION I
PETE512 FLUID FLOW THROUGH POROUS MEDIA
PETE560 OPTIMIZATION OF PETROLEUM RECOVERY PROCESSES

Termodinamik/Fiziksel Kimya/Mukavemet grubundaki bazı dersler

Course Code Course Name
AEE545 ADVANCED FLUID MECHANICS
CE539 ADVANCED MECHANICS OF FLUIDS I
CE563 ADVANCED SOIL MECHANICS I
CE568 SOIL DYNAMICS
ME502 ADVANCED DYNAMICS
ME504 ADVANCED HEAT TRANSFER I
ME508 THERMAL RADIATION
ME517 ADVANCED FLUID MECHANICS
ME549 EXPERIMENTAL STRESS ANALYSIS I
CHE510 ADVANCED CHEMICAL REACTION ENGINEERING
CHE520 TRANSPORT PHENOMENA
GEOE512 PETROLEUM GEOCHEMISTRY
MINE521 CHEMISTRY OF MINERAL-WATER SYSTEMS
MINE527 ROCK MECHANICS FOR CIVIL ENGINEERS
PETE521 CHEMICALS FROM PETROLEUM